Tekstylne bramy przeciwpożarowe

Przeciwpożarowe bramy rolowane TGS Firmy TORFLEX przeznaczone są do zamknięcia otworów w przegrodach pionowych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

Głównym celem bramy jest zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia oraz przepływ gazów i strumieni ciepła przez określony czas. Bramy rolowane oddzielają strefy pożarowe oraz zapewniają bezpieczną ewakuację. 

Znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej oraz innych obiektach budowlanych. Bramy rolowane TGS firmy TORFLEX wyposażone są w napęd elektryczny.

Budowa bramy rolowanej

Brama rolowana składa się z: płaszcza bramy, obudowy wału, prowadnic, listwy balastowej, napędu elektrycznego:

  • Ograniczenie przepływu płomieni, gazów, i strumienic ciepła
  • Oddzielenie stref pożarowych
  • Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji
  • Zwarta, lekka konstrukcja
  • Łatwy montaż

Płaszcz bramy

Rolowany płaszcz bramy wykonany jest z tkaniny przeciwpożarowej.

Poszczególne pasy tkaniny są połączone ze sobą za pomocą szwów ze specjalnych nici przeciwpożarowych. Krawędź boczna poprzez odpowiednie przeszycie tworzy zakładkę prowadzącą płaszcz w zespole prowadnic. Na krawędziach bocznych zamocowane są zaczepy. 

Długość płaszcza jest tak dobrana, żeby przy całkowitym rozwinięciu dolna krawędź płaszcza zakończona listwą balastową przylega szczelnie do powierzchni progowej.

Rodzaj napędu

Brama utrzymywana jest w pozycji otwartej za pomocą zamka topikowego. 

W sytuacji pożarowej w temp. Ok 74 stopni zwalnia się zamek topikowy i brama opada w sposób grawitacyjny.
W bramach może być zastosowany silnik rurowy. Silnik połączony jest z ocynkowaną stalową konsolą za pośrednictwem zaczepu wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej. 

Sterowanie bramy odbywa się za pomocą centrali sterowniczej. Silnik i centrala połączone jest ze sobą za pomocą przewodu przeciwpożarowego. Po wykonaniu 20 cykli bramy ze względu na elastyczny płaszcz należy skonfigurować położenie krańcowe bramy.

Zespół obudowy i prowadnic

Zespół obudowy i prowadnicy składa się z elementów z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1 i 2 mm. Pomiędzy prowadnicą a obudową prowadnicy zastosowano płytę GKF o grubości 15mm. Wewnątrz prowadnicy znajdują się nakrętki dystansowe. Kompletną prowadnicę skręcono śrubami podkładkowymi.

Informacje dodatkowe

Płaszcz bramy rolowanej wykonany jest z tkaniny przeciwpożarowej, który nawinięty jest na wał oraz zamocowany między prowadnicami. 

Brama sterowana jest za pomocą centrali sterującej, która uruchamia silnik i opuszcza płaszcz, gdy otrzyma sygnał o zagrożeniu pożarowym. W przypadku braku prądu, centrala zasilana jest awaryjnie z wbudowanych akumulatorów. Czas zasilania awaryjnego wynosi do 24 godzin. 

Obudowa wału i prowadnice bramy rolowanej w standardzie wykonywane są z blachy ocynkowanej. Wszystkie elementy wykonane są ze stali ocynkowanej, które są niemalowane w standardzie.

Wsparcie i doradztwo w wyborze

Ostateczny wybór typu bramy segmentowej uzależniony jest od jej przeznaczenia i miejsca montażu dlatego każdy Klient i każda inwestycja traktowana jest przez nas indywidualnie, począwszy od doboru najbardziej optymalnego rozwiązania, przygotowania projektu oraz dostawy i montażu.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą Technicznym.